การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นางพรนิภา มาสีลิรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัสมุทรสงคราม


Share: