พม. สมุทรสงครามลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเด็กกำพร้าในครอบครัวเปราะบาง จำนวน 8 ครอบครัว


Share: