พม.สมุทรสงคราม จัดทำสัญญา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และมอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

จำนวน 2 แห่ง


Share: