พม.สมุทรสงคราม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551


Share: