พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 12 ครอบครัว


Share: