พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุน


Share: