พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่สแกนใบหน้าผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ”


Share: