“พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ”

พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที เทศบาล อบต. ผู้นำชุมชน และ อพม. เยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลโรงหีบ ตำบลจอมปลวก ตำบลดอนมะโนรา และตำบลบางกระบือ โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก


Share: