ร่วมบูรณาการปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการ


Share: