ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (องค์กรภาครัฐ) ที่ใบอนุญาตจัดตั้งฯ หมดอายุ จำนวน 3 แห่ง


Share: