ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่ ต.คลองเขิน จำนวน 1 หลัง


Share: