ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงินกองทุน ฯ


Share: