ส่งมอบนมผงสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ อพม.ประจำตำบล


Share: