อพม.ต.แม่กลอง ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ที่ได้รับมอบจากประธานรัฐสภาและนม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรีแก่เด็กในครอบครัว


Share: