พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจคนพิการ และจัดทำสัญญาให้บริการผู้ช่วยคนพิการ


Share: