หน้าตัวอย่าง

BannerMso
Banner9
ethics_02
Promote_1300_65_03
239521372_226153636103596_8904401244331614396_n
Banner Mso (6)
10CanDoIt
slide4
slide2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

ข่าว เด่น

พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ”

พม.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสูงวัยรู้ทันสื่อ “หยุด คิด ถาม ทำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวัชร์ มะโนวัฒนา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สูงอายุ จากพื้นที่ 10 ตำบล รวม 80 คน โดยมีนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางคนที องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
อ่านต่อ

ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
Line official account

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

“กาชาดปันสุข” ร่วมกับ พม. “เรามีเรา” ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

985794
Total Visitors
459
Visitors Today
1
Live visitors
985794
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034 712 614  , 034 715 730

samutsongkhram@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial