หน้าตัวอย่าง

626400
S__21438477
239521372_226153636103596_8904401244331614396_n
Infographic
S__4767914
Banner Mso (6)
DEP_Shop_64
10CanDoIt
slide4
slide2
slide3
slide1
แบนเนอร์ พม
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

“พม.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566”

ข่าว เด่น

“พม.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566”

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.
พม.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่าย สภาเด็กและเยาวชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีฯ และร่วมโบกธงสัญลักษณ์ริบบิ้นขาว ปล่อยขบวนรถสายด่วนพ.ม 1300 และปล่อยขบวนเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
Line official account

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

พม.สมุทรสงคราม ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กและนมกล่อง UHT แก่ อพม.เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย
เข้าร่วมประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พาน้องกลับมาเรียน)

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

“กาชาดปันสุข” ร่วมกับ พม. “เรามีเรา” ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

738888
Total Visitors
230
Visitors Today
1
Live visitors
738888
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

034 712 614  , 034 715 730

samutsongkhram@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial