กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคมขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี มาร่วมโครงการ “อาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

🌟ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
มาร่วมโครงการ “อาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล”🌟

📌ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564
📌เวลา 08.30 -17.00 น.
📌อบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

⭐️ผู้เข้าร่วมจะได้การขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมทันทีหลังจบการอบรม

⭐️ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ QR Code ตามรูปภาพ หรือ ตามลิงค์ https://forms.gle/FQa25sZHY9WmTjCYA


Share: