กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบบ้าน กาชาดรวมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง


Share: