กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพให้แก่พม. สมุทรสงคราม เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม (อพม.) นำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากวิกฤติ โควิด-19 ในพื้นที่


Share: