ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด ประกาศผู้ชนะราคา เครื ...
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2563ดาวน์โหลด ตารางแส ...
อพม เชี่ยวชาญผู้สูงอายุดาวน์โหลด สำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งดาวน์โหลด ถ่ายเอกสาร ประชุม พกดาวน์โหลด ร ...
https://drive.google.com/file/d/17VDHbU2-37b1PSGeDfYDG3Tz866OfrL2/view?usp=sharing ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial