ประธานอพม.ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ที่ได้รับมอบจากตัวแทนประธานรัฐสภา และนม UHT จากสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรีแก่เด็กในครอบครัว


Share: