พม. สมุทรสงครามรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้แทน พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19


Share: