พม.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (CSR) ครั้งที่ 1/2564


Share: