พม.สมุทรสงคราม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


Share: