พม.สมุทรสงคราม ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม


Share: