พม.สมุทรสงคราม มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 430,000 บาท


Share: