พม.สมุทรสงคราม มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูุนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565


Share: