พม.สมุทรสงคราม รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกาชาดจังหวัด เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19


Share: