พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


Share: