พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังครอบครัวผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย


Share: