พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย


Share: