พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูอุปภัมป์


Share: