พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และสแกนหน้าผู้สูงอายุที่พิการและติดเตียงในการรับสิทธิ์ รอบ 3


Share: