พม.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: