พม.สมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: