พม.สมุทรสงคราม เร่งช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขาดรายได้ มีภาระต้องดูแลบุตรพิการ 2 ค


Share: