พลัง บวร ลงพื้นที่มอบห้องน้ำให้กับเด็กในครอบครัวยากจนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.บางขันแตก


Share: