มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ มีความประสงค์รับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหว ขาหรือลำตัว ช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร ดังนี้

  1. คอมพิวเตอร์สำนักงาน
  2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ 6 เดือนรวมเป็น 1 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 2564
    รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งที่ส่งมาด้วย

Share: