รมว.พม. เข้าร่วมพิธีการมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพของสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 6,796 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 6,796,000 บาท ให้นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ผู้แทนกระทรวง พม. เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 


Share: