รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด


Share: