ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน และตรวจเยี่ยมผู้แสดงความสามารถ ณ วัดจุฬามณี


Share: