ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน


Share: