ลงพื้นที่บริเวณตลาดนัดวัดปทุมคณาวาสเพื่อรณรงค์ .ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงทุกรูปแบบและรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial