ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 หมู่สิงโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภอบางคนที นายก อบต. บางคนที และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ตำบลบางคนที ซึ่ง คณะ วปอ.61 หมู่สิงโตสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านใหม่ทั้ง 2 หลัง พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ และ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยดังกล่าว


Share: