ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: