สส. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้แทนประธานรัฐสภา มอบหน้ากากอนามัยเด็ก 6000 ชิ้น พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง


Share: