เข้าร่วมประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการป้องกัน และลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พาน้องกลับมาเรียน)


Share: