เข้าร่วมพิธีมอบเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม


Share: