📢ข่าวประชาสัมพันธ์📌สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)ชุดความรู้ที่ 2 “เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส”รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างhttp://www.oic.go.th/web2017/etraining_2.htm


Share: