ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการชำระหนี้และขั้นตอนการติดตามหนี้
https://drive.google.com/file/d/1pQ1_KPs3ndt7nZAlRGOKTR850Jaj6eIk/view?usp=drive_link

สื่อช่องทางการชำระเงิน
https://drive.google.com/file/d/1tsHlOVaPQS_dwWz9qFkMJfvHVntesmz0/view?usp=drive_link

คลิปเสียงการชำระหนี้และป้องกันไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้
https://drive.google.com/file/d/1jbOSjxBb7enXOR2ppk_RY8iQlVvMtnKh/view?usp=drive_link


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial